Головне управління статистики інформує.

Головне управління статистики інформує.

Утворення та поводження з відходами в Івано-Франківській області за містами та районами у 2018 році

Головне управління статистики інформує. Протягом 2018р. в області утворилось (за попередніми даними) 1969,8 тис.т відходів, що на 1,1% більше, ніж у 2017р.

Більше половини загальнообласних обсягів (54%) утворених відходів припадає на підприємства та домогосподарства м.Бурштина, 9,9% – Калуського району, 9,8% – Галицького,  4,7–5,8% – Рожнятівського району, міста Калуша та обласного центру, 1,3%–2,1% – Рогатинського, Тисменицького та Долинського районів, Питома вага  решти районів та міст обласного значення склала менше 1% кожного.

У структурі загальної кількості утворених відходів, за категоріями матеріалів переважають відходи згоряння (1125,9 тис.т або 57,2%), основна частина з яких  (93,8%) припадає на  підприємства міста Бурштина.

Протягом 2018р. утилізовано 552,9 тис.т відходів (на 15,1% менше, ніж у 2017р.), зокрема підприємствами Калуського району утилізовано 35,1% загально­обласної кількості відходів, Галицького – 33,9%, міста Калуша – 11,8%, міста Коломиї – 8,6%, Рожнятівського, Верховинського районів, міст Яремче  та Коломиї – 2,9–1,3%.

У 2018р. спалено 122,3 тис.т відходів, що на 6,5% більше, ніж роком раніше, у спеціально відведені місця чи об’єкти видалено 1005,5 тис.т відходів (на 13,4% більше).  Із загальної кількості спалених у 2018р. відходів, 51,1% припадає на підприємства Рожнятівського району, 27,9% – Долинського, 7,3% – Богородчанського, 4,9% – м.Івано-Франківська, 2,6% – Галицького, 1,8% – Снятинського; видалених у спеціально відведені місця чи об’єкти – 79% – м.Бурштина, 11,1% – Тисменицького району, 2,9–1,1% – обласного центру, міст Калуша і Коломиї та Долинського району.

На кінець 2018р. у спеціально відведених місцях чи об’єктах накопичилось 45,3 млн.т відходів, з яких 99,9% – це малонебезпечні відходи IV класу небезпеки. Із накопичених відходів ІV класу небезпеки на території м.Бурштина знаходились 87% загальної їх кількості, м.Калуша – 5,3%, Тисменицького району – 5%. Усі відходи  ІІ та ІІІ класу небезпеки знаходились  на території Надвірнянського (відповідно 98,5% та 21,9% загальнообласних обсягів) та Тисменицького (1,5% та  78,1%)  районів.

Використання добрив та пестицидів  під сільськогосподарські культури урожаю 2018 року

Головне управління статистики інформує.

Підприємствами області, які займаються виробництвом продукції рослинництва і мають у власності та (або) користуванні 200 га і більше сільськогосподарських угідь, під сільськогосподарські культури урожаю 2018р. внесено 228,7 тис.ц мінеральних добрив та 503,8 тис.т органічних добрив. Мінеральними добривами удобрено 94,9% посівної площі (у 2017р. – 91,5%), органічними – 9,6% (9,3%).

У розрахунку на 1 га посівної площі кількість внесених мінеральних добрив (у поживних речовинах) склала 153 кг (роком раніше – 133 кг), органічних – 3,4 т (2,6 т). За обсягом внесених на 1 га посівної площі мінеральних добрив Івано-Франківщина посіла 5 місце серед регіонів держави, органічних – 1 місце.

У територіальному розрізі на 1 га посівної площі найбільше мінеральних добрив  вносили підприємства Надвірнянського (449 кг), Снятинського (210 кг) та Городенківського (205 кг) районів; органічних – Калуського (25,8 т), Галицького (12 т) районів та міста Коломиї (10 т).

Мінеральними добривами найбільше підживлювались культури овочеві закритого ґрунту (більше 2800 кг на 1 га посівної площі), цукровий буряк фабричний (356 кг) та картопля (254 кг); органічними – кормові культури (8,2 т), цукровий  буряк фабричний (6,5 т),  зернові та зернобобові культури (4,8 т).

Для захисту сільськогосподарських культур та боротьби із шкідниками під урожай 2018р. підприємствами  внесено  269,7 т  пестицидів, що  склало  1,8 кг  у розрахунку  на  1 га посівної площі.  Пестицидами оброблено 96,4%  посівів.

У територіальному розрізі на 1 га посівної площі найбільше  пестицидів вносили підприємства міста Коломиї (2,5 кг), Калуського (2,5 кг), Рогатинського (2,2 кг) та Тисменицького (2 кг) районів.

Серед сільськогосподарських культур пестицидами найбільше  оброблялися картопля (6,2 кг на 1 га посівної площі) та багаторічні культури  (6,1 кг).

Для підвищення родючості ґрунтів у 2018р. підприємствами на площі                3,2 тис.га проводились роботи з вапнування ґрунтів, ними внесено 9,6 тис.т вапнякового борошна та інших вапнякових матеріалів.

Інвестиційне забезпечення економіки області  у січні–березні 2019 року

Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1750,5 млн.грн капітальних інвестицій, що на 17,4% менше від обсягу січня–березня 2018р. У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 1275,2 грн.

Cеред регіонів держави за обсягом освоєних капітальних інвестицій Івано-Франківщина посіла 15 місце, у розрахунку на одну особу населення –             16 місце.

За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 47,3% загального обсягу капітальних інвестицій, коштів населення на будівництво житла – 19,2%. Частка інвестицій, профінансованих з місцевих бюджетів, становила 17,5%, з державного бюджету – 1,5%. За рахунок кредитів банків освоєно 7,5% інвестицій.

Практично усі обсяги капітальних інвестицій (99,6% загального обсягу) вкладено у матеріальні активи. Зокрема, на придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів витрачено 38% усіх вкладень, у житлові будівлі спрямовано 28% інвестицій, інженерні споруди – 18,2%, нежитлові будівлі – 12,7%. Частка нематеріальних активів у загальному обсязі інвестицій склала 0,4%.

У розвиток підприємств промислової діяльності спрямовано 34,1% загального обсягу капітальних інвестицій або 596,6 млн.грн, зокрема             найбільше – підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (7,3% загальнообласного обсягу), хімічних речовин і хімічної продукції (2,9%), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (2,1%).

Будівельними організаціями та фізичними особами-забудовниками вкладено  487,6 млн.грн  або 27,9% загального обсягу інвестицій.

Вагомою була частка капітальних інвестицій, освоєних підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та  кур’єрської діяльності (13,9%), сільського, лісового та рибного господарства (9,8%), закладами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (7,5%).

На будівництві житла у січні–березні 2019 року освоєно  490,7 млн.грн,             що на 3,7% більше порівняно з січнем–березнем 2018 року. Населенням                       у будівництво житла  інвестовано 68,5% цих коштів.

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях м.Івано-Франківська станом на 1 травня 2019 року

Головне управління статистики інформує. Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій м.Івано-Франківська на 1 травня 2019р. становила 22,1 млн.грн, що складає 76,5% від загальної суми боргу по області.

У порівнянні з показником на 1 квітня 2019р. сума боргу збільшилась на 52,7 тис.грн або на 0,2%.

У структурі загальної суми заборгованості 86,3% припадає на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 13,7% – на економічно активні підприємства.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає                     на сферу оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (54,7% від загальної суми боргу) та промисловість (42,5%).

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у квітні 2019 року

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій області та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у квітні 2019р. становив 8562 грн, що майже у 2,1 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Найвищий рівень заробітної плати в області у квітні 2019р.  спостерігався на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, в сфері транспорту, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області у 1,6–1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у поштовій та кур’єрській діяльності, у сфері надання інших видів послуг (не перевищували 53,1% середнього показника по області).

Заробітна плата у квітні 2019р. порівняно з березнем 2019р. збільшилась на 2,9%, а відносно квітня 2018р. – на 19,4%.

Індекс реальної заробітної плати у квітні 2019р. порівняно з березнем 2019р. становив 101,8%, відносно квітня 2018р. – 110,3%.

Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 травня 2019р. становила               28,9 млн.грн, що складає 1,8% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2019р., та 1,1% суми заборгованості по державі. Упродовж квітня 2019р. сума заборгованості збільшилась на 0,5%.

Станом на 1 травня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутня.

У структурі загальної суми заборгованості 23,8% припадає на економічно активні підприємства, 76,2% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на підприємства промисловості (53% від загальної суми) та сфери оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (41,8%).

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях міст і районів області станом на 1 травня 2019 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 травня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 28,9 млн.грн, що складає 1,8% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2019р.

У порівнянні з 1 квітня 2019р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 158 тис.грн, або на 0,5%. Упродовж квітня збільшилась заборгованість у Тисменицькому районі (на 128,5 тис.грн) та                м.Івано-Франківську (на 52,7 тис.грн); виник борг у Тлумацькому районі в сумі 25 тис.грн. Зменшення суми заборгованості відбулося у м.Бурштині                 (на 29,7 тис.грн), Снятинському (на 17,8 тис.грн) та Косівському                             (на 0,7 тис.грн) районах. Сума боргу у м.Калуші залишилась на рівні 1 квітня 2019р. і становила 413,6 тис.грн.

На підприємства обласного центру припадає 76,5% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати, Тисменицького району – 15,8%, м.Бурштина – 3,3%, Косівського району – 2,8%, м.Калуша – 1,5%, Тлумацького – 0,1% та Снятинського – 0,03% районів. На підприємствах решти міст та районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Заборгованість підприємств області за рахунок бюджетних коштів станом на 1 травня 2019р. відсутня.

У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати  в цілому по області на економічно активні підприємства припадає 23,8% суми боргу. Серед підприємств м.Бурштина, Косівського, Снятинського та Тлумацького районів цей показник складає 100%, Тисменицького району – 44,5%, м.Івано-Франківська – 13,7%.

У м.Калуші вся сума заборгованості з виплати заробітної плати,                   у м.Івано-Франківську – 86,3% суми боргу, у Тисменицькому районі – 55,5% утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (по області цей показник складає 76,2%).

Утворення та поводження з відходами в Івано-Франківській області у 2018 році

Головне управління статистики інформує. Протягом 2018р. в області утворилось (за попередніми даними) 1969,8 тис.т відходів, що на 1,1% більше, ніж у 2017р., у тому числі відходів І класу небезпеки – 8,6 т (на 3% менше),   ІІ класу – 0,9 тис.т (на 18,5% більше), ІІІ класу – 2,9 тис.т (у 2,1 раза менше), IV класу небезпеки – 1966 тис.т (на 1,2% більше). У загальнодержавних обсягах утворених протягом року відходів частка області є незначною і складає 0,6%.

Від економічної діяльності підприємств та організацій утворилось 1843,8 тис.т відходів або 93,6% загального обсягу, у домогосподарствах – 126 тис.т (6,4%). У загальній кількості утворених відходів частка підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря становила 57,3%,  сільського, лісового та рибного господарства – 23,2%, переробної промисловості – 10%.

У структурі утворених відходів, за категоріями матеріалів переважають відходи згоряння (1125,9 тис.т або 57,2%).

Протягом 2018р. утилізовано 552,9 тис.т відходів, що на 15,1% менше, ніж у 2017р.; спалено – 122,3 тис.т (на 6,5% більше), з яких майже усі використано для отримання енергії.

У спеціально відведені місця чи об’єкти у 2018р. видалено 1005,5 тис.т відходів,  що на 13,4% більше, ніж у 2017р.

Загальна кількість накопичених у спеціально відведених місцях чи об’єктах відходів  I–IV класів небезпеки на кінець 2018р. становила 45,3 млн.т проти 44,7 млн.т на кінець 2017р. Основну частину (99,9% або 45285,8 тис.т) з них складають малонебезпечні відходи IV класу небезпеки, 29,8 тис.т – ІІІ класу, 0,8 тис.т – ІІ класу.

До Міжнародного дня захисту дітей

Головне управління статистики інформує. На початок 2019 року на Івано-Франківщині проживало 276,4 тис. дітей у віці 0–17 років, це кожен п’ятий житель області. Більшість з них (58%) проживали у сільській місцевості. Торік на Прикарпатті народилось 12,6 тис. немовлят (на 0,8 тис. менше, ніж у 2017 році), з них 6,5 тис. хлопчиків (52%) та 6,1 тис. дівчаток (48%). На кожних 100 народжених дівчаток припадало 107 хлопчиків. Серед народжених – 157 двійнят та одна трійня. Переважна більшість новонароджених (44,7%) – це перші за порядком народження діти.

За  даними  вибіркового  обстеження  умов  життя   домогосподарств,   у 2018 році 47,8%  родин  Прикарпаття мали у своєму складі дітей у віці до  18 років: серед цих сімей 20% – у віці до 3 років, 43,9% – від 3 до 6 років. Переважна більшість (74,8%) родин виховують по одній дитині, 20,9% – по дві, решта – три дитини і більше. Серед регіонів України Івано-Франківщина посідає п’яте місце за часткою домогосподарств, у складі яких є діти.

У 2018 році дошкільним вихованням в області було охоплено 47% дітей у віці 1–6 років проти 44% у 2017 році. На початок поточного року в області діяли 453 заклади дошкільної освіти, що на 22 заклади більше, ніж роком раніше, в яких виховувалось 36,7 тис. дітей, або на 0,6 тис. більше.

На початок 2018/19 навчального року в області функціонували           700 денних закладів загальної середньої освіти, у яких навчалося 154,3 тис. учнів,  що  на  3,9 тис. осіб  більше,  ніж  у  попередньому  навчальному  році. У 2018 році 13,5 тис. учнів одержали свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти, 6,5 тис. учнів – атестат про здобуття повної загальної середньої освіти.

Для  потреб  дітей  в  області  функціонували  32  дитячі  бібліотеки та 3  бібліотеки  для  юнацтва  з  книжковим  фондом  871,4 тис.  примірників,  їх послугами у 2018 році скористалося 44,1 тис. осіб віком до 18 років.

Діти охоплюються культурно-освітніми та розважальними заходами. Працівниками клубних закладів для дітей у 2018 році було організовано         6 тис. культурно-освітніх заходів, 1,3 тис. вистав та концертів художньої самодіяльності та професійних колективів, 362 виставки декоративно-прикладного мистецтва, тощо; їх відвідали 649,9 тис. дітей. У клубних закладах  діяли  1,2  тис.  клубних  формувань  для  дітей,  в  яких  на  кінець 2018 року нараховувалося 16,2 тис. учасників. Творчими колективами              5 театрів у 2018 році проведено 332 ранкові вистави для 36,8 тис. осіб.

Окремим категоріям дітей приділяється особлива увага держави та суспільства. На кінець 2018 року загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували на первинному обліку,  в області становила 1343 особи, з них 372 або 27,7% – діти-сироти; під опікою  та  піклуванням  на  кінець  минулого  року  перебувало  1069 дітей. У  двох  центрах  соціально-психологічної  реабілітації  дітей  упродовж  2018 року перебували 187 дітей, з них 70 – у віці від 3 до 6 років. Упродовж минулого року в області було усиновлено 56 дітей проти 47 у 2017 році.

Для оздоровлення та відпочинку дітей під час літніх канікул влітку 2018 року на Прикарпатті функціонували 207 закладів. В них провели своє дозвілля 27 тис. дітей та підлітків з усіх регіонів України та інших держав, із загальної кількості яких 14,8 тис. або 55% – діти Івано-Франківщини.

Довідково: Щорічно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей, встановлений в Україні відповідно до Указу Президента від 30 травня 1998 року.

Житлове будівництво в Івано-Франківській області у січні–березні 2019 року.

Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2019р. в області прийнято в експлуатацію 235 тис.мзагальної площі житлових будівель нового будівництва, що у 2,8 раза більше обсягів січня–березня попереднього року.  За обсягом прийнятого в експлуатацію житла і за темпом його зростання область посіла 3 місце серед регіонів держави.

У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 1712,3 м2 житла і за цим показником область посіла 2 місце серед регіонів держави.

У сільській місцевості, де збудовано 57,7% загальнообласного обсягу житлових будівель (135,6 тис.м2), у порівнянні  з січнем–березнем  2018 року обсяги збільшилися у 2,4 раза, у міських поселеннях, на які припадає 42,3%               (99,4 тис.м2),  –  у  3,6  раза.

Більше половини (54,3% або 127,6 тис.м2) загального  обсягу  житла прийнято в експлуатацію  у  будинках  із  двома  й  більше  квартирами, обсяги зведення  якого збільшились порівняно з січнем–березнем 2018 року у 11,3 раза. Введення в експлуатацію житла в одноквартирних житлових будинках  зросло              на  48,6% і склало 107,4 тис.м2 (45,7% загального обсягу).

Упродовж січня–березня 2019р. в області здано в експлуатацію                 2601 квартиру. Середній розмір одного новозбудованого помешкання становив  90,4 м2 загальної площі,  у тому числі в сільській місцевості – 97,2 м2, у міських поселеннях – 82,4 м2.  В одноквартирних будинках середній розмір квартири  становив 174,1 м2, у будинках з двома та більше квартирами – 64,3 м2.

Найбільшу частку загальної площі житлових будівель нового будівництва прийнято в експлуатацію на території Івано-Франківської міської ради (53,6% загальнообласного показника) та у Тисменицькому районі (6,9%). Суттєві               обсяги житла прийняті також на території Яремчанської міської ради (5,5%)              та  у  Надвірнянському районі (4,8%).

Збільшення обсягів прийняття нового житла порівняно з січнем–березнем 2018 року досягнуто у 13 районах та 3 містах  обласного значення, з них найбільше в обласному центрі (у 9,4 раза), у Надвірнянському (у 3 рази), Городенківському (у 2,8 раза)  та Долинському (у 2,8 раза) районах, Яремчанській міській раді (у 2,6 раза), Болехівській міській раді (у 2,2 раза) та Снятинському районі (у 2,2 раза). Разом з тим, в місті Калуші обсяг збудованого нового житла  зменшився на 40,2%, місті Коломиї – на 26,1%.

Крім того, за січень–березень 2019 року населенням збудовано  дачні та садові будинки загальною площею 2,5 тис.м2, що у 3 рази більше порівняно                    з  січнем–березнем попереднього року.   

 

 

 

 

Поділитися статтею

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2024. Всі права захищено