Інформація про роботу служби у справах дітей Бурштинської міської ради за І півріччя 2015 р.

Інформація про роботу служби у справах дітей Бурштинської міської ради за І півріччя 2015 р.

З метою реалізації пріоритетних напрямків державної політики щодо поліпшення становища дітей за перших півроку роботи служба у справах дітей працювала над вирішенням таких проблем:
– забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері захисту прав дітей;
– забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення.

Відповідно до вимог Законів України «Про органи і служби  у справах дітей та спеціальні установи для дітей» і «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»  штатна чисельність служби у справах дітей згідно штатного розпису  кількість  складає – 3 чоловік, фактично працює – 2 чоловік, вакантною залишається посада спеціаліста І категорії служби у справах дітей.

З ініціативи Служби прийнято наступні рішення міського голови, спрямовані на соціальний захист, забезпечення законних прав та інтересів дітей:
– про встановлення опіки – 3,
– про надання статусу дітей, позбавлених батьківського піклування – 2,
– про надання статусу дитини – сироти – 1,
– про охорону майна – 1.

Службою було ініційовано клопотання до прокуратури щодо захисту прав та законних інтересів неповнолітньої особи з метою захисту майнових прав спадкоємця дитини-сироти.

За п’ять місяців роботи (оскільки новостворена служба працює з 02.02.2015р.) було затверджено положення про службу, положення про комісію з питань захисту прав дитини, проведено реєстрацію служби, служба у справах дітей Бурштинської міської ради набула статусу юридичної особи. Виготовлено штампи і печатки.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» функціонує комісія з питань захисту прав дитини, на якій розглядаються питання щодо соціального захисту, забезпечення законних прав та інтересів дітей.

За І півріччя 2015 року проведено 4 засідання на яких розглянуто 27 питань:
встановлення піклування – 4;
про доцільність позбавлення батьківських прав – 4;
затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 7;
звіти опікунів – 1;
охорона майна неповнолітніх – 2;
призначення часу зустрічей – 3;
захист прав та інтересів дітей – 2.

Працівники служби взяли участь у 28 судових засіданнях як представники інтересів дитини.
Службою у справах дітей надається практична та методична допомога органам місцевого самоврядування, навчальним закладам міста щодо роботи з дітьми.

На території міста Бурштин проживає – 3122 дітей, з них дітей шкільного віку – 1825,  дітей з обмеженими функціональними можливостями – 12, дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 12, дітей, що проживають в багатодітних сім’ях – 348 (104 сім’ї). З зони проведення антитерористичної операції та з тимчасово окупованої АР Крим в м.Бурштин прибуло 5 сімей переселенців, в яких на утриманні 7 дітей. Всі сім`ї забезпечені житлом та речами першої необхідності, діти влаштовані в дошкільні та загальноосвітні заклади міста.

Станом на 30.06.2015 року в місті є 35 дітей, батьки яких перебували чи перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. 2 дітей – батьки яких (чи один із батьків) загинули в зоні проведення антитерористичної операції чи померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва.

Станом на 30.06.2015 року на обліку перебуває 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (7 дітей – сиріт, 5 дітей, позбавлених батьківського піклування). З них перебувають:
– 10 під опікою, піклуванням родичів;
– 1 дитина на повному державному забезпеченні в спеціальних інтернатних  закладах;
– 1 дитина тимчасово перебуває у благодійній організації і підлягає усиновленню .
– 1 дитина, яка була покинута в пологовому будинку влаштована в сім’ю .

Дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування  виготовлено єдині квитки.
Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також їхні опікуни та піклувальники пройшли безкоштовний медичний огляд в КО «Бурштинська міська лікарня» .

Одним з пріоритетних напрямків роботи служби у справах дітей є   забезпечення розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  Опіка (піклування) встановлюється у визначений чинним законодавством термін з моменту надходження заяви з відповідним пакетом документів. При встановлені опіки перевага надається особам, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним. Обов’язковим є проведення роз’яснювальної роботи з майбутніми опікунами щодо  їх прав та обов’язків.

За виконанням опікунами (піклувальниками) своїх обов’язків здійснюється постійний контроль, а саме: сім`ї відвідуються за місцем проживання, здійснюється контроль за навчанням підопічних, станом їхнього здоров’я та вживаються заходи щодо захисту житлових та майнових прав неповнолітніх.

Проводиться відповідна робота щодо отримання опікунами всіх  виплат, на які мають право діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в їх сім’ях. Із законними представниками дітей постійно проводиться  роз’яснювальна робота щодо необхідності звернення до управління праці та соціального захисту населення з метою оформлення та поновлення державної соціальної допомоги .

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» складено індивідуальні плани соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та затверджено їх на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини .

Комісією з питань захисту прав дитини при влаштуванні дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування приймаються рішення про закріплення житлової площі та збереження майна дітей даної категорії і оформляється відповідним рішенням міського голови:
2 дітей – мають житло на праві власності;
9 дітей –  мають житло в користуванні;
1 дитина- тимчасово знаходиться в благодійній організації «Містечко Святого Миколая» і не має закріпленого житла.

Дане житло переважно належить опікунам або членам родини.
1 дитина з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проживає за межами міста в навчальному закладі. Дітям, які перебувають у державних закладах забезпечено збереження житла та майна до завершення терміну перебування в навчальних закладах. Зокрема виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення про закріплення житлової площі за неповнолітніми дітьми до досягнення ними повноліття.

Службою у справах дітей  ведеться  облік та відповідна робота з дітьми, які виховуються в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах. Станом на 30.07.2015 р. на обліку перебуває 4 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та проживають в 4 сім’ях.

Протягом І півріччя 2015 року на даний облік не було взято жодної дитини, знято з обліку 1 дитину.
Головними причинами сімейного неблагополуччя дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей є: ведення батьками аморального способу життя, щоденні п’янки, неповні сім’ї, погані житлові умови, недостатнє матеріальне становище, невміння батьків знаходити адекватні прийоми і методи виховання, ухиляння батьків від виконання батьківських обов`язків по вихованню та утриманню неповнолітніх дітей.

Службою у справах дітей проводяться обстеження матеріально-побутових умов проживання та  бесіди з батьками неповнолітніх стосовно неналежного виховання дітей, створення відповідних санітарних умов проживання та здійснення нагляду за поведінкою та відвідуванням занять дітьми.

Протягом І півріччя 2015 року до служби у справах дітей звернень з приводу насильства над дітьми не надходило.

За  І півріччя 2015 р. службою в районний суд подано:
– 1 позов про позбавлення батьківських прав відносно 1 дитини, дана справа на розгляді суду.
На виконання розпорядження міського голови від 13.05.2015 року №98 «Про проведення в м. Бурштині рейду-перевірки закладів торгівлі у рамках Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з мене» служба  у справах дітей Бурштинської міської ради спільно з працівниками КМСД, відділу у справах молоді та спорту, відділу освіти і науки взяла участь у рейді, який був проведений на попередження виявлення фактів продажу алкоголю та тютюнової продукції  неповнолітнім. Під час рейдів порушень не виявлено.

Протягом 2015 року 4 неповнолітніми скоєно 2 злочини.
Аналіз даних засвідчив, що основними причинами вчинення неповнолітніми протиправних дій є недостатній життєвий досвід, схильність до наслідування дорослих, не завжди позитивний вплив на дітей оточуючого середовища, намагання звільнитися від опіки з боку батьків, віра в безкарність, недостатній рівень самокритичного ставлення до власних вчинків, неправильна оцінка складних життєвих ситуацій, безконтрольність з боку вихователів. Відомості про неповнолітніх на момент учинення злочину показують, що злочини неповнолітні вчинили у віці від 13 до 14 років,  також треба зауважити, що всі діти виховуються в неповній сім’ї, і проживають  в незадовільних матеріально-побутових умовах.

Для попередження рецидивної злочинності, службою у справах дітей проводяться  профілактичні заходи, а саме:
-дані неповнолітні взяті на профілактичний облік, заведені особові справи.

Станом на 30.07.2015 р. під наглядом служби у справах дітей знаходиться  4 неповнолітніх дітей, що скоїли злочини або схильні до правопорушень.

01 червня 2015 року, в рамках відзначення Дня захисту дітей службою у справах дітей було проведено традиційний дитячий конкурс малюнок на асфальті на тему «Так, я люблю Україну – вільну, квітучу, єдину!»

Станом на 30.06.2015 року на обліку в центрі зайнятості  не перебуває жодного неповнолітнього, як такого, що шукає роботу і має статус безробітного.

Працюючих неповнолітніх віком до 17 років включно в місті немає.
В 2015 році згідно вікової категорії підлягають оздоровленню 9  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Службою у справах дітей забезпечено  висвітлення роботи служби в  газеті «Бурштинський вісник» та на сайті Бурштинської міської ради:
– результати проведених комісій з питань захисту прав дітей,
-заходів з підготовки та  відзначення Міжнародного Дня захисту дітей та інше.

У звітному періоді здійснювався прийом громадян з питань захисту законних прав та інтересів дітей: поступило 36 звернень громадян, в тому числі – 25 письмових, 11 – усних. Всі звернення розглянуто у визначені терміни відповідно до чинного законодавства.

Для покращення роботи Служби необхідно:
– забезпечення фінансування заходів служби передбачених в міських     програмах;
-придбання ще одного комп’ютера;
-зробити ремонт в приміщенні ССД;
-провести стаціонарний телефон;
– цифровий фотоапарат.

Начальник служби у справах дітей    Світлана Козар

Опубліковано: 20.08.2015

Поділитися статтею

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2024. Всі права захищено