Населення та соціальний захист

Населення та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на  1 жовтня 2016р. становила 1380,7 тис. осіб, з них 603,9 тис. проживали у міських поселеннях,            776,8 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–вересня 2016р. чисельність населення зменшилася на 1,7 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–вересні 2016р. становила 11,1 тис., померлих – 12,7 тис.осіб.

За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–жовтні 2016р. звернулося 174 тис. домогосподарств, призначені субсидії з урахуванням звернень у минулому році 189,4 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 95,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 93,6 тис. Загальна сума призначених субсидій у січні–жовтні 2016р. склала 161,3 млн.грн (у січні–вересні –     139,5 млн.грн), з неї у міських поселеннях – 57,2 млн. грн, у сільській місцевості –        104,1 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у жовтні 2016р. склав 717,1 грн  (у вересні – 109,4 грн).

Крім того, 16,6 тис. домогосподарств (82% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 16,3 тис. домогосподарств сільської місцевості.

Середній розмір призначеної у жовтні 2016р. субсидії цього виду у розрахунку на одне домогосподарство становив 1991 грн (у вересні – 2109,7 грн).

Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні–жовтні 2016р. становила 19,3 млн.грн (у січні–вересні –        18,4 млн.грн).  

Ринок праці

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2016р. становила 10,3 тис. осіб, що на 10,7% менше, ніж на кінець вересня 2016р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця зменшився на 0,1 в.п. і на кінець жовтня 2016р. становив 1,2% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець жовтня 2016р. становила 1129 одиниць проти  819 одиниць  на кінець жовтня 2015р.

Доходи  населення

У січні–жовтні 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працівників 10 і більше осіб) становив 4115 грн, що на 24,5% більше, ніж у відповідному періоді 2015р.; у жовтні 2016р. – 4329 грн, що менше на 4,4%, ніж у вересні 2016р. та більше на 16,9%, ніж у жовтні 2015р. Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2016р. порівняно з вереснем 2016р. становив 94,1%, відносно жовтня 2015р. – 106,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на        1 листопада 2016р. склала 5,5 млн.грн, або 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2016р. Упродовж жовтня 2016р. сума заборгованості зменшилась на 10,4%.

На економічно активні підприємства припадає 7,9% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 83,2%, решта – на економічно неактивні підприємства.

Роздрібна  торгівля 

Оборот  роздрібної  торгівлі  (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках  і фізичними особами-підприємцями)   у  січні–жовтні 2016р.  становив   30,3 млрд.грн  і  збільшився  проти  обсягу  відповідного  періоду  2015р. у фактичних цінах  на 9,2%, у порівнянних цінах – на 1,9%.

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–жовтні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 100%, у т.ч. у сільсько­господарських підприємствах – 95,3%, у господарствах   населення – 101,9%.

Станом на 1 листопада 2016р. зернові і зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 134,2 тис.га (87,7% площ, посіяних під урожай 2016р.), що на 6% менше, ніж   на 1 листопада 2015р. Із зібраної площі всіма категоріями господарств одержано 646,1 тис.т зерна  (у початково оприбуткованій вазі), що на  1,4% більше, ніж на відповідну дату торік. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 48,1 ц зерна, що  на 3,5 ц більше, ніж на 1 листопада 2015р.

Соняшнику на зерно зібрано 45,5 тис.т у початково оприбуткованій  вазі, що             у 1,6 раза більше, ніж на 1 листопада 2015р., ріпаку і кользи – 56,2 тис.т (на 2,6% менше).

Картоплі з площі 59,4 тис.га накопано  974,9 тис.т (на 3,4% більше, ніж              на 1 листопада торік); овочів відкритого грунту з площі 10,3 тис.га отримано            163,1 тис.т  (на 1,6% більше).

За січень–жовтень 2016р. реалізовано на забій 93,1 тис.т худоби та птиці            (у живій масі), що на 5,9% менше порівняно з січнем–жовтнем 2015р., вироблено        397,3 тис.т молока (на 1,5% менше) та 374,1 млн.шт яєць (на 29,9% менше).

За розрахунками, на 1 листопада 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 169,3 тис. голів (на 2,1% менше, ніж на 1 листопада 2015р.),                      у т.ч. корів – 99,5 тис.  (на 1,3% менше); свиней – 337,4 тис. (на 1,4% більше), овець та кіз – 30,9 тис.  (на 2,2% менше), птиці всіх видів – 4589,3 тис. голів (на 5,4% менше).

Загальний обсяг реалізованої  аграрними  підприємствами власно виробленої продукції у січні–жовтні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. знизився  на 24,8%, у т.ч продукції рослинництва  – на  15,9%, тваринництва –  на 31%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–жовтень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 7,9%, у т.ч.  рослинництва – на 19,7%, тваринництва – знизилися на 2,7%.

На 1 листопада 2016р. у великих та середніх сіль­ськогоcподарських підприємствах і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових та зернобобових культур, було в наявності 269,2 тис.т зерна, що на 11,9% більше, ніж      на 1 листопада 2015р.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–жовтні 2016р. становила 3255,3 грн за т, них на пшеницю – 3254,5 грн за т.

Промисловість

У жовтні 2016р. порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2015р. індекс промислової продукції склав відповідно 109% та 100,4%,  за підсумками січня–жовтня 2016р. – 93,2%.

Збільшення випуску продукції у січні–жовтні 2016р. проти відповідного періоду торік одержано у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 1,8%, виробництві гумових пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 10,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 14,4%, машинобудуванні – на 60,6%. Разом з тим, зменшено випуск продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 35%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 27,3%), у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 17,4%), у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 11,6%), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 9,8%).

За січень–вересень 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 23,7 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 4,6 млрд.грн.

Будівництво 

У  січні–жовтні  2016р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму  974 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  порівняно  з  відповідним  періодом  2015р. становив  97,3%.

У  січні–вересні 2016р.  прийнято  в  експлуатацію  2539 квартир  загальною  площею 334,9 тис.м2,  що  на  25,6%  менше,  ніж  у січні–вересні  2015р.

Транспорт

У січні–жовтні 2016р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено 9,6 млн.т вантажів, що на 0,6% більше, ніж за аналогічний період 2015р. Вантажооборот  автомобільного  транспорту  становив  1137,6 млн.ткм  або на 14,5% більше від обсягу січня–жовтня 2015р.

Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту скористались 65,3 млн. пасажирів, що на 22% менше від обсягів січня–жовтня 2015р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі   851,9 млн.пас.км  або  на  9,5% менше.

Зовнішньоекономічна  діяльність.

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2016р. становили  367,9 млн.дол. США, імпорту – 289,8 млн.дол. США. Проти січня–вересня 2015р. обсяги експорту збільшилися на 34,7%, імпорту – на 33,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 78,1 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,27.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області  за 9 місяців 2016р. порівняно  з аналогічним періодом 2015р. збільшилися на 7,8%, імпорту – на 34,7% і становили відповідно 36,7 та 12,1 млн.дол. США.  Позитивне   сальдо   зовнішньої   торгівлі   послугами   склало   24,6 млн.дол. США.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу)  в  економіку  області  на  1 жовтня 2016р. cтановив            847,1 млн.дол. США  (на 1,3%  більше  обсягів  інвестицій  на  початок  2016р.), у  розрахунку  на  одну  особу  –  614 доларів.

У  січні–вересні 2016р.  в  економіку  області  іноземними  інвесторами  вкладено  9,4 млн.дол. США  та  вилучено 11,6 млн.дол. США  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу).

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  в  Україні  у жовтні 2016р. порівняно з попереднім місяцем становив  102,8%, з  початку  року  –  109,4%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  101,6%  і  108,8%  відповідно.

Головне управління статистики в Івано-Франківській області
Опубліковано 02.12.2016 року

Поділитися статтею

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2024. Всі права захищено