Про субсидії

Про субсидії

відділ соціального захисту населення інформує

В умовах значного підвищення цін і тарифів на житлово – комунальні послуги затверджено спрощений механізм призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого  та рідкого пічного побутового палива.

Громадяни, яких цікавить будь – яке питання, пов’язане з участю у Програмі житлових   субсидій,   інформація щодо заповнення заяв та декларацій можуть  отримати   вичерпні   роз’яснення   у телефонному  режимі, або усній формі звернувшись в  відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради ,

тел..44-600

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ, – ОТРИМУВАЧІ СУБСИДІЙ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ!

Важливо!
У зв’язку з одержанням через поштові відділення зв’язку бланків заяв про призначення житлової субсидії та декларацій про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначення житлової субсидії, звертаємо увагу: Тим сім’ям, які отримували субсидію в опалювальний сезон 2015/2016 років або зверталися за її призначенням протягом 2016 року (в тому числі якщо субсидія на неопалювальний сезон призначалася у «нульовому» розмірі (0,00 грн.)), на опалювальний сезон перерахунок розміру субсидії буде проведено відділом соціального захисту населення автоматично протягом жовтня по кожній такій сім’ї. Звертатися із Заявою та Декларацією вказаним сім’ям не потрібно.

1) Куди необхідно подавати документи на оформлення субсидії? Документи для призначення житлової субсидії подаються в відділ соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарями – за місцем фактичного проживання). У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій здійснюють уповноважені особи сільських і селищних рад. Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані поштою або в електронній формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики.
2) Які документи надаються для призначення субсидії? Для призначення субсидій громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає відділу соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі – за місцем проживання): – заяву про призначення житлової субсидії; – декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими формами. Особи, які орендують або винаймають житло додатково подають договір найму (оренди) житла.
3) Після подачі заяви та декларації у який термін управліннями соціального захисту населення призначається субсидія? Для призначення субсидії органи соціального захисту населення направляють запити та одержують інформацію від: – усіх підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами; – Державної фіскальної служби – щодо отриманих доходів; – Пенсійного фонду України – щодо суми пенсійних виплат. Після отримання відповідної інформації органи соціального захисту населення опрацьовують документи та приймають рішення про призначення субсидії. Рішення про призначення субсидії приймається протягом 10 днів після надходження необхідної інформації та її співпадання з даними, поданими в заяві та декларації. За результатами прийнятого рішення органами соціального захисту населення надається повідомлення про розмір призначеної субсидії.
4) На який термін призначається субсидія? Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж 12 місяців. Розраховується окремо на неопалювальний (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня). У разі встановлення рішенням органів місцевої влади дати початку (закінчення) опалювального періоду, що відрізняється від дати початку (закінчення) опалювального сезону, на який розраховується субсидія проводиться перерахунок субсидії в межах установленого строку її призначення. Це стосується житлових будинків та квартир, як з централізованим опаленням, так і з індивідуальним. У разі подання заяви на призначення субсидії протягом двох місяців з початку опалювального періоду – субсидія призначається з початку такого періоду. Наприклад: опалювальний період розпочато з 14 жовтня, у разі подання заяви та декларації до 10 грудня, субсидія буде розрахована з початку опалювального періоду (з 14 жовтня). У разі подання заяви на призначення субсидії протягом трьох місяців з місяця підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги – субсидія призначається з місяця підвищення тарифів.
5) Чи існують будь які умови за яких субсидія не призначається? Субсидія не призначається у разі здійснення купівлі або оплати послуги (одноразово), протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень. Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі рішень районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть призначати субсидії, як виняток. Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.
6) Якщо є заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги. Чи може сім’я звернутися за призначенням житлової субсидії? Наявна заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги не впливає на право оформлення субсидії. При цьому, звертаємо увагу, що громадяни, яким призначено субсидію, зобов’язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість. Невикористана сума субсидії, внаслідок економії споживання послуг, може бути використана, як оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу, на наступні розрахункові періоди.
7) Якщо в минулому році особа працювала та отримувала пенсію, але на даний час доходів крім пенсії не має. Які доходи будуть враховані при розрахунку розміру субсидії? Згідно внесених змін до Порядку призначення субсидії (набрали чинності 21.09.2016) у разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.
8) Чи враховується до доходу сім’ї вартість отриманої путівки на санаторно-курортне лікування?Інформацію про доходи сім’ї управління соціального захисту населення отримують, зокрема, шляхом направлення електронних запитів до Державної фіскальної служби України. Так, дійсно, ще минулого року вартість путівки включалась до річного доходу громадян і впливала на розмір субсидії, але в поточному році внесено зміни і відтепер вартість санаторно-курортного лікування ніяким чином не впливає на розмір субсидії. Для перегляду розміру субсидії громадянці потрібно звернутися до територіального управління соцзахисту та подати відповідну заяву та декларацію на отримання субсидії.
9) Чи призначається субсидія батькам-пенсіонерам, в помешканні яких зареєстровані повнолітні діти, які проживають в іншому місці? Субсидія призначається на підставі рішення комісії, яке приймається з урахуванням документу, що підтверджує тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих (довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку). За відсутності документа – на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї.
10) Чи змінено норми використання природного газу на опалення в порівнянні з минулим опалювальним сезоном? 
Субсидія призначається у межах соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами.
В минулому році при розрахунку призначення субсидії застосовувалась соціальна норма використання природного газу на опалення у розмірі 7,0м3 на 1м2 опалювальної площі.
З 30 квітня 2016 року постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 317 (набрала чинності 30 квітня 2016 року), дійсно змінено соціальну норму використання природного газу на опалення з 7,0м3 до 5,5м3 на 1м2 опалювальної площі на місяць. Дана норма застосовується в опалювальний період саме 2016-2017 років.

Чи має право на призначенням субсидії сім’я, до складу якої входить працездатна особа, яка не працює?
Факт не перебування в трудових відносинах не впливає на право отримання субсидії. Якщо повнолітня особа не має доходів, для розрахунку субсидії буде враховано умовний дохід в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб(2900грн.).

Чи необхідно при оформленні субсидії вказувати відсотки від депозиту, як один з видів доходу?Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 475 (набрала чинності 21 липня 2015 року) до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій внесено зміни, якими встановлено, що: «до сукупного доходу не враховуються, зокрема, доходи від розміщення депозитів». Отже, депозити і відсотки по ним не враховуються як доходи і не входять в перелік критеріїв, на підставі яких може бути відмовлено в призначенні житлової субсидії або припинено її надання.

ПІЛЬГА ЧИ СУБСИДІЯ.

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року № 319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» з 1 травня цього року громадяни не можуть одночасно отримувати і пільги, і субсидії. палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), у період її отримання не нараховуються.На питання, що вигідніше – оформляти субсидію чи користуватись пільгою, однозначної відповіді немає. Все залежить від індивідуальних обставин кожного домогосподарства (його складу, розміру отриманих членами домогосподарства доходів, переліку житлово-комунальних послуг, категорії пільг тощо).

Відділ соціального захисту населення
Опубліковано 15.11.2016 року

Поділитися статтею

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2024. Всі права захищено