СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2017 РОКУ

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2017 РОКУ

 

Короткий  огляд

 Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 червня 2017р. становила  1378,4 тис. осіб, з них 605,1 тис. проживали у міських поселеннях, 773,3 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–травня 2017р. кількість жителів зменшилась на   1508 осіб.

Кількість живонароджених  у січні–травні 2017р. становила 5575 осіб,  померлих – 7767 осіб.

Зайнятість   та   безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій   (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у червні 2017р. становила 190,9 тис. осіб, що на 1,1 тис. осіб (на 0,6%) менше порівняно з травнем 2017р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2017р. становила 10,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,1%. Більше половини загальної кількості безробітних становили жінки (53,1%).

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець червня 2017р. становив  1,2%  населення  працездатного  віку, у  тому числі  у  міських  поселеннях – 1,1%, у сільській місцевості – 1,3%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в червні 2017р., становила 9,9 тис. осіб. Середній  розмір допомоги по безробіттю становив 1703 грн, або 53,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати           (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості  у  червні  2017р.  порівняно  з травнем  зменшилася  на  8,6% і на кінець місяця  становила 1188 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних у цілому по області упродовж червня  2017р.  не змінилося і на кінець місяця  склало 9 осіб на одне вільне робоче місце.

Доходи   населення

У січні–червні 2017р.  розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих  працівників 10 і більше осіб)  у січні–червні 2017р. становив 5771 грн, що на 46,8% більше, ніж у відповідному  періоді 2016р.; у червні 2017р. – 6743 грн, що більше на 14,2%, ніж у травні 2017р., та на 46,7%,  ніж у червні 2016р. Індекс реальної заробітної плати у червні 2017р. порівняно з травнем 2017р. становив 112,4%, відносно червня 2016р. – 128,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 липня 2017р. склала 11,5 млн.грн, або 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2017р. Упродовж червня 2017р. сума заборгованості зменшилась на 7,2%, або  на  898,4 тис.грн.

На підприємства-банкрути припадає 94,6% загальної суми боргу, на економічно активні підприємства – 4,4%, решта – на економічно неактивні підприємства.

Заборгували своїм працівникам підприємства промисловості (93,9%  від загальної суми боргу), будівництва (4,6%), професійної, наукової та  технічної діяльності (1,1%), сфери адміністративного та допоміжного  обслуговування (0,4%).

Соціальний   захист

У січні–червні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 158,3 тис. домогосподарств на суму 150,5 млн.грн, з них у міських поселеннях – 81 тис. на суму 58,8 млн.грн, у сільській місцевості – 77,3 тис. та        91,7 млн.грн .

Крім того, 15,5 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива на суму 40,5 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у червні 2017р. склав 159,7 грн (у травні 2017р. – 634,2 грн); на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива – 2803,4 грн (у травні 2017р. – 2761 грн).

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2017р. становив 8546,1 млн.грн, що у порівнянних цінах  на  3,3%  більше від  обсягу січня–червня 2016р.

Оборот роздрібної торгівлі у  червні  п.р. порівняно  з  червнем  2016р.  збільшився  на  7,8%.

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–червні 2017р. порівняно з відповідним періодом  2016р. становив 97,2%, у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 90,9%, у господарствах  населення – 100,1%.

Під урожай 2017р. культури  сільськогосподарські посіяно на площі 382,1 тис.га, що  порів­няно  з 2016р. на 3,4%  більше, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 174,5 тис.га (45,7% загальних площ), у господарствах населення – на 207,6 тис.га (54,3%).

За січень–червень 2017р. реалізовано на забій 51,7 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 3,7% менше порівняно з відповідним періодом 2016р., вироблено 211,9 тис.т молока (на 0,7% менше) та   184,7 млн.шт  яєць (на 19,3% менше).

За розрахунками, на 1 липня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 174,3 тис. голів (на 2,4% менше, ніж на 1 липня 2016р.), у т.ч. корів – 98,5 тис.  (на 1% менше); свиней – 324,8 тис. (на 2,3% менше), овець та кіз – 35,3 тис. (на 3,5% більше), птиці всіх видів – 3963,7 тис. голів (на 4,3% менше).

Обсяг реалізованої великими та середніми сільськогос­подарськими підпри­ємствами власно виробленої продукції за січень–червень 2017р. порівняно з аналогічним періодом  минулого року  збільшився  на 25,2%, у т.ч продукції  рослинництва – у 2,5 раза, тваринництва – зменшився  на  3,6%.

На 1 липня п.р. у великих та середніх сіль­ськогоcподарських підприємствах і підпри­ємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 43,4 тис.т зерна, що на 5,5% більше, ніж на 1 липня 2016р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–червні п.р. становила 3746,3 грн за т.

Промисловість

У червні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2016р. індекс промислової продукції становив відповідно 104,1% та 115,5%,  за підсумками січня–червня 2017р. – 106%.

Приріст продукції у січні–червні п.р. спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 11,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 6,1%, переробній промисловості – на 1,5%.

Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 7,5%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 7,7%),  добуванні сирої нафти та природного газу (на 11%), інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів (на 11,9%), машинобудуванні (на 21,5%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 55,5%).

Разом з тим, спостерігалося зниження обсягів випуску у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності  (на 4,8%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 9%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 29,2%).

Підприємствами області у січні–червні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 20 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 2,8 млрд.грн.

Будівельна діяльність

У січні–червні 2017р. підприємствами області виконано  будівельних  робіт  на  суму  633,9  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції   порівняно  з  січнем–червнем 2016р.  становив  118,1%.

Будівництво  будівель  зросло  на  8,3%,  у т.ч.  нежитлових –  на  16%.  Водночас  будівництво  житлових  будівель  зменшилося  на 0,9%.  Інженерних  споруд  зведено  на  34,6% більше, ніж  у  січні–червні 2016р.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 71,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний  і поточний ремонти – 19,2% та 9,6% відповідно.

Транспорт

У січні–червні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено          6,3 млн.т вантажів, що на 22,5% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 3,7 млн.т вантажів, що на 39,8%  більше, ніж у відповідному періоді  2016р., вантажооборот  становив 589,1 млн.ткм або 84,6% обсягу  січня–червня  2016р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 37,5 млн. пасажирів, що складає 88,4% обсягів січня–червня 2016р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі          589,8 млн.пас.км або на 10,5%  більше.

Зовнішня  торгівля  товарами

            Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–травні 2017р. становили 231,4 млн.дол. США, імпорту – 193,4 млн.дол. США. Проти січня–травня 2016р. обсяги експорту збільшилися на 14,2%, імпорту – на 22,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 38 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,20.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу  становив  155 млн.дол. США  або  67% від загального обсягу експорту.

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих цін у червні 2017р. в Україні порівняно з попереднім місяцем становив  101,6%,  з  початку  року  –  107,9%  (без  урахування  тимчасово окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101,4%  та  108,5%  відповідно.

Головне управління статистики в Івано-Франківській області
Опубліковано 04.08.2017 року

 

Поділитися статтею

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2024. Всі права захищено