Соціально–економічне становище Івано-Франківської області за січень–липень 2016 року

Соціально–економічне становище Івано-Франківської області за січень–липень 2016 року

news-imageЗа інформацією головного управління статистики в області.

Населення та соціальний захист 

На 1 липня чисельність наявного населення в області, за оцінкою, становила 1380,8 тис. осіб, з них 604,2 тис. проживали у міських поселеннях, 776,6 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–червня чисельність населення зменшилася на 1,6 тис. осіб.

За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–липні 2016р. звернулося 110,7 тис. домогосподарств, що на 42,8% більше, ніж за аналогічний період  попереднього року. Призначені субсидії з урахуванням звернень у минулому році 129,5 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 66,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 63 тис. Загальна сума призначених субсидій у січні–липні 2016р. склала 136 млн грн, з неї у міських поселеннях – 47,5 млн грн, у сільській місцевості – 88,5 млн грн.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у липні 2016р. склав 195,9 грн проти 304,7 грн у липні попереднього року.

Ринок праці 

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2016 р. становила 12,1 тис. осіб, що на 2,2% менше, ніж на кінець червня 2016 р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця залишився без змін і на кінець липня п.р. становив 1,4% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець липня п.р. становила 910 одиниць проти 794 одиниць на кінець липня 2015р.

Доходи населення 

У січні–липні 2016 р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника становила 4005 грн, що на 25,1% більше, ніж у відповідному періоді 2015 р.; у липні 2016р. – 4470 грн, або на 2,7% менше відносно червня 2016р. і на 26,9% більше відносно липня 2015 р. Індекс реальної заробітної плати у липні 2016 р. порівняно з червнем 2016 р. становив 97,9%, відносно липня 2015 р. – 120%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 серпня 2016 р. склала 5,3 млн грн, або 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2016 р. Упродовж липня 2016 р. сума заборгованості збільшилась на 5,7%.

На економічно активні підприємства припадає 14,7% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 76,5%, решта – на економічно неактивні підприємства.

Роздрібна торгівля 

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні–липні 2016р. становив 20119 млн грн і збільшився проти обсягу відповідного періоду 2015 р. у порівнянних цінах на 3,7%, у фактичних – на 11,8%.

Сільське господарство 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–липні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 100,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 95,3%,  у господарствах населення – 103%.

Станом на 1 серпня 2016 р. всіма категоріями господарств області зернових і зернобобових культур (включаючи кукурудзу) зібрано 303,2 тис. т (у початково оприбуткованій вазі), що на 28% більше, ніж на відповідну дату торік. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 46,8 ц зерна, що на 1,7 ц більше, ніж на 1 серпня 2015 р.

За січень–липень 2016 р. реалізовано на забій 61,9 тис. т худоби та птиці (у живій масі), що на 4,2% менше порівняно з січнем–липнем 2015 р., вироблено 264,5 тис. т молока (на 1,4% менше) та 273,4 млн шт яєць (на 37,1% менше).

За розрахунками, на 1 серпня 2016 р. загальне поголів’я великої рогатої худоби склало 178,7 тис. голів (на 3% менше, ніж на 1 серпня 2015 р.), у т.ч. корів – 99,9 тис. (на 2,2% менше); свиней – 335,8 тис. (на 1,2% більше), овець та кіз – 33,4 тис. (на 1,8% менше), птиці всіх видів – 4342 тис. голів (на 31,5% менше).

Індекс фізичного обсягу реалізації сільськогос­подарської продукції у сільгосппідприємствах (крім малих) за січень–липень п.р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. склав 60,6%, у т.ч продукції рослинництва – 46,2%, тваринництва –67,8%. У загальній вартості реалізованої продукції частка рослинництва склала 25,3%, тваринництва – 74,7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–липень п.р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. зросли на 4,1%, у т.ч. рослинництва – на 25,8%, тваринництва – знизилися на 3,7%.

На 1 серпня п.р. в сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 179,7 тис. т зерна, що на 44% більше, ніж на 1 серпня 2015 р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–липні п.р. становила 3251,1 грн за т (у січні–липні 2015р. – 2739,9 грн).

Промисловість 

Індекс промислової продукції в області у липні 2016 р. порівняно з попереднім місяцем та липнем 2015 р. становив відповідно 103,9% та 88,5%, за підсумками січня–липня 2016 р. – 91,2%.

Збільшення випуску продукції у січні–липні п.р. проти відповідного періоду торік одержано у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 1,7%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 13,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 23,2%, машинобудуванні – на 57,6%. Разом з тим, зменшено випуск продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 35,9%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 25,6%), у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 15,5%), у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 15,4%), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 11,4%).

За січень–червень 2016 р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 15615,9 млн грн, у т.ч. за межі країни – на 2916,3 млн грн.

Будівництво 

У січні–липні 2016 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 567,5 млн грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 101,1%.

У січні–червні 2016 р. прийнято в експлуатацію 1683 квартири загальною площею 240,9 тис. м2, що на 5,6% більше, ніж у І півріччі 2015 р.

Транспорт

У січні–липні 2016 р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено 6,4 млн. т вантажів, що на 13,7% більше, ніж за аналогічний період 2015 р. Вантажообіг автомобільного транспорту становив 796,6 млн ткм або на 18,7% більше від обсягу січня–липня 2015 р.

Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту скористались 48,8 млн пасажирів, що на 16,7% менше від обсягів січня–липня 2015 р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 606,8 млн пас. км або на 7,9% менше.

Зовнішньоекономічна діяльність 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–червні 2016 р. становили 232,8 млн дол. США, імпорту – 187,9 млн дол. США. Проти січня–червня 2015 р. обсяги експорту збільшилися на 35,2%, імпорту – на 32,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 44,9 млн дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,24.

Обсяги експорту послуг  підприємствами і організаціями області у І півріччі 2016р. порівняно з аналогічним періодом 2015 р. збільшилися на 5,3%, імпорту – на 36,1% і становили відповідно 22,5 та 8,3 млн дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 14,2 млн дол. США.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 липня 2016 р. cтановив 837,2 млн дол. США (на 0,1% більше обсягів інвестицій на початок 2016 р.), у розрахунку на одну особу – 606,8 долара.

У січні–червні 2016 р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 1,3 млн дол. США та вилучено 8,3 млн дол. США прямих іноземних інвестицій  (акціонерного капіталу). 

Споживчі ціни 

За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін в Україні у липні 2016 р. порівняно з попереднім місяцем становив 99,9%, з початку року – 104,8% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції), в області –99,5% і 105,1% відповідно.

Відділ прес-служби Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Опубліковано 05.09.2016 року

Поділитися статтею

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено