СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2017 РОКУ

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2017 РОКУ

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

 

Короткий  огляд

Населення

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2017р. становила 1378,3 тис. осіб, з них 606,1 тис. проживали у міських поселеннях, 772,2 тис. –        у сільській місцевості. Упродовж січня–жовтня 2017р. кількість жителів зменшилась             на 1634 особи.

Кількість живонароджених у січні–жовтні 2017р. становила 11407 осіб, померлих – 14319 осіб.

 

Зайнятість  та  безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій    (із  кількістю  найманих  працівників  10  і  більше  осіб)  у листопаді 2017р. становила             192,7 тис. осіб, що на 1,5 тис. осіб більше порівняно з жовтнем 2017р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2017р. становила 8,7 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 84%. Жінки становили 61% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області (у міських поселеннях та сільській місцевості) на кінець листопада 2017р. становив 1% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю          у листопаді 2017р., склала 7,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1931,8 грн, або 60,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати        (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у листопаді 2017р. збільшилась на 31,1% порівняно з жовтнем 2017р. і на кінець місяця становила 2373 одиниці.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце упродовж листопада 2017р. зменшилось на 1 особу і на кінець місяця становило 4 особи.

 

Доходи   населення

 

У січні–листопаді 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників  10 і більше осіб) становив 5995 грн, що на 45% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися транспорт, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області у 1,6–1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності (47,7% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2017р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 126,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 грудня 2017р. склала 34,1 млн.грн, або 2,8% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2017р. Упродовж листопада 2017р. сума заборгованості збільшилась на 31,6%, або на 8,2 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 68,1% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 31,9%. Борг економічно неактивних підприємства погашено.

Із загальної суми боргу 18,1 млн.грн утворено за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на сферу охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (53,1% від загальної суми боргу) та  промисловість (45,2%).

 

Соціальний   захист

 

У січні–листопаді 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 326,7 тис. домогосподарств на суму 178,8 млн.грн, з них у міських поселеннях – 143,5 тис. на суму 72,4 млн.грн, у сільській місцевості – 183,2  тис. та 106,4 млн.грн відповідно.

Крім того, 22,1 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива на суму 57,5 млн.грн,     з них для домогосподарств сільської місцевості – 21,7 тис. та 56,2 млн.грн відповідно.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у листопаді 2017р. склав       561,4 грн (у жовтні 2017р. – 248,2 грн); на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива – 2507,1 грн  (у жовтні 2017р. – 2435 грн).

 

 Роздрібна  торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2017р. становив 17,2 млрд.грн, що у порівнянних цінах  на  4,9%  більше від  обсягу січня–листопада 2016р.

Оборот роздрібної торгівлі у листопаді п.р. порівняно з листопадом 2016р.  збільшився  на  1,7%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс  сільськогосподарської продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 103,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 109,4%, у господарствах населення – 100,7%.

Під урожай 2018р. озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) посіяно  на  площі 92,8 тис.га, що на 0,7% більше минулорічного рівня, у т.ч. культури  зернові на  зерно – на  74,6 тис.га  (на  21,7%  більше).

За січень–листопад 2017р. реалізовано на забій 109,6 тис.т худоби та птиці, що на 0,3% менше порівняно з січнем–листопадом 2016р., вироблено 428 тис.т молока (на 0,8% менше) та 334,9 млн.шт  яєць  (на 15,3% менше).

За розрахунками, на 1 грудня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби склало 158,5 тис. голів (на 2,6% менше, ніж на 1 грудня 2016р.),  у т.ч. корів – 97,2 тис.  (на 2% менше); свиней – 317,9 тис.  (на 4,3% менше), овець  та  кіз – 30,2 тис.  (на 1,3% більше), птиці всіх видів – 4316,6 тис. голів  (на  3,6% менше).

Обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно  виробленої аграрної  продукції за січень–листопад 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р.  зріс  у 1,5 раза, у т.ч.  рослин­ництва – на 45%,  тваринництва – у 1,7 раза.

На 1 грудня  2017р. в сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах,  що здійснюють  зберігання, перероблення зернових   та  зернобобових культур, було в наявності 312 тис.т зерна, що на 6,4% більше, ніж на 1 грудня 2016р. Середня  закупівельна  ціна  зернових  культур,  яку пропонували  переробні  підприємства,  у січні–листопаді  п.р.  становила  3627,5 грн  за  т (у січні–листопаді  2016р. – 3279,1 грн).

 

Промисловість

 

За підсумками січня–листопада 2017р. індекс промислової продукції склав 111,8%, у листопаді порівняно з жовтнем п.р. та листопадом 2016р. – відповідно 100,7% та 114,2%.

Приріст продукції у січні–листопаді 2017р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 15,3%, переробній промисловості – на 13,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 6,9%.

Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 5,6 раза), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (в 1,5 раза), у добуванні інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів (на 15,5%), добуванні сирої нафти та природного газу (на 15,3%), у машинобудуванні (на 11,6%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 10,4%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 0,2%).

Разом з тим, спостерігалося зниження обсягів випуску продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 6,8%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 10,8%).

Підприємствами області у січні–листопаді 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 41,7 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 8,2 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У січні–листопаді 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1533,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з  аналогічним  періодом  2016р. становив 116,6%.

Зведення будівель збільшилося на 3,7%, у т.ч. нежитлових – на 6,9%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 1,1%. Інженерних споруд  зведено на 35,7% більше, ніж у січні–листопаді 2016р.

 

Транспорт

 

У січні–листопаді 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 13,6 млн.т вантажів, що на 29% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 8,4 млн.т вантажів, що на 42,6%  більше, ніж у відповідному періоді 2016р., вантажооборот  становив                 1085,5 млн.ткм      або 85,3% обсягу січня–листопада  2016р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 73,3 млн. пасажирів, що на 7,4% більше, ніж за січень–листопад 2016р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі       1144,9 млн.пас.км  або  на  23,4% більше обсягу аналогічного періоду попереднього року.

 

Зовнішня  торгівля  товарами

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–жовтні 2017р. становили 515,3 млн.дол. США, імпорту – 490,4 млн.дол. США. Проти січня–жовтня 2016р. обсяги експорту збільшилися на 15,1%, імпорту – на 45,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 24,9 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,05.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  328,5 млн.дол. США або 63,8% від загальнообласного обсягу.

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих цін у листопаді 2017р. в Україні порівняно з попереднім місяцем становив  100,9%,  з  початку  року  –  112,5%  (без  урахування  тимчасово окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101,1%  та  113,0%  відповідно.

Головне управління статистики в Івано-Франківській області
Опубліковано 10.01.2018 року

Поділитися статтею

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2024. Всі права захищено