СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛЮТИЙ 2017 РОКУ

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛЮТИЙ 2017 РОКУ

Короткий  огляд

Населення  

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2017р. становила 1379,2 тис. осіб, з них 604,9 тис. проживали у міських поселеннях, 774,3 тис. –    у сільській місцевості. Упродовж  січня  2017р. чисельність  населення зменшилася на    714 осіб.

Кількість живонароджених у січні 2017р. становила 1130 осіб, померлих –           1947 осіб.

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2017р. становила 12,4 тис. осіб, що на 4% більше, ніж на кінець січня 2017р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця не змінився і на кінець лютого 2017р. становив 1,4% населення працездатного віку.

Доходи  населення

У січні–лютому 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працівників                10 і більше осіб) становив 5256 грн, що на 46,1% більше, ніж у такому ж періоді попереднього  року, у лютому 2017р. – 5292 грн, що на 1,4% більше, ніж у січні 2017р. та  на  45,6%  більше,  ніж  у  лютому 2016р.  Індекс  реальної  заробітної  плати  у  лютому 2017р.  порівняно         з  січнем 2017р.  становив  99,9%,  відносно  лютого 2016р. – 126,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства)           на 1 березня 2017р. склала 5,3 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2017р. Упродовж лютого 2017р. сума заборгованості збільшилась на 5,8%.

На економічно активні підприємства припадає 2,4% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути  –  92,8%,  решта  –  на  економічно  неактивні  підприємства.

Соціальний  захист

У січні–лютому 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 54,1 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 22,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 31,7 тис.   Загальна сума призначених субсидій у січні–лютому 2017р. склала 105,5 млн.грн, з неї у міських поселеннях –          35,7 млн.грн, у сільській місцевості – 69,8 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у лютому 2017р. склав 1915,8 грн (у січні 2017р. – 1979,9 грн).

Крім того, у січні–лютому 2017р. 2,4  тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива  на  суму 5 млн.грн.

Середній  розмір  призначеної  субсидії  цього  виду  у  лютому 2017р.  у розрахунку  на  одне  домогосподарство  становив  2178,2 грн  (у  січні  2016р. –          2009,9 грн).

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2017р. становив    2369 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня–лютого 2016р. (враховуючи індекс споживчих цін) становив 100,4%.

Сільське  господарство

Індекс  сільськогосподарської продукції у січні–лютому п.р. порівняно з відповідним періодом  2016р. становив 95,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 88,9%,  у господарствах   населення – 100,1%.

За січень–лютий 2017р. реалізовано на забій 17,6 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 8,8% менше порівняно з аналогічним періодом 2016р., вироблено 41,3 тис.т молока (на 0,5% менше) та  42,7 млн.шт  яєць (на 28,7% менше).

За розрахунками, на 1 березня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 163,8 тис. голів (на 3,8% менше, ніж на 1 березня 2016р.), у т.ч. корів – 100 тис.  (на 1,2% менше); свиней – 322,9 тис.  (на 1,1% більше), овець та  кіз – 29,3 тис.            (на 3,2% більше), птиці всіх видів – 3755,3 тис. голів (на 3,6% менше).

Загальний обсяг реалізованої великими та середніми сільськогос­подарськими підпри­ємствами власно виробленої  продукції за січень–лютий п.р. порівняно з аналогічним  періодом  2016р. зріс у 1,6 раза, у т.ч продукції  рослинництва – у 5,5 раза, тваринництва – знизився на 3,3%.

На 1 березня п.р. у великих та середніх сіль­ськогоcподарських підприємствах і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 131,5 тис.т зерна, що на 37,3% менше, ніж на 1 березня 2016р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували переробні підприємства,  у січні–лютому п.р. становила 3674,2 грн за т, з них на пшеницю –    3717,3 грн за т.

Промисловість

У лютому 2017р. порівняно із січнем 2017р. індекс промислової продукції становив 95,5%, з лютим 2016р. – 102,6%.

У січні–лютому 2017р. порівняно із січнем–лютим попереднього  року цей показник склав 106,2%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 101,8%, переробній – 99%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 114,7%.

Збільшення випуску продукції у січні–лютому п.р. проти відповідного періоду торік одержано у добувній промисловості і розробленні кар’єрів на 1,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів –             на 2,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –                  на 14,7%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 26,3%, машинобудуванні – на 31,9%. Разом з тим, зменшено випуск продукції у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 2,1%), хімічних речовин і хімічної продукції (на 5,3%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 8,6%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 37,1%).

Підприємствами області у січні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3,7 млрд.грн, у т.ч. за межі країни –  на 0,4 млрд.грн.

Будівництво

У січні–лютому 2017р. підприємствами області виконано  будівельних  робіт  на  суму  133,4  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції   порівняно  з  січнем–лютим 2016р.  становив  115,3%.

Зведення будівель збільшилося  на 5,5%, у т.ч. нежитлових – у 1,7  раза,  водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 34,8%.  Зведення  інженерних  споруд  збільшилося  на  34,1%.

Транспорт

У січні–лютому 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено 1,6 млн.т вантажів, що на 32,4% більше, ніж за аналогічний  період 2016р. Вантажооборот автомобільного транспорту становив 171,8 млн.ткм або на 5,5% більше від обсягу січня–лютого 2016р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 10,5 млн. пасажирів,  з них  майже  половину  (45,7%) перевезено автотранспортом фізичних  осіб-підприємців. Пасажирооборот автомобільного та тролейбусного транспорту  склав  168,5 млн.пас.км  або на  2,8% менше, ніж  за  січень–лютий  2016р.

Зовнішньоекономічна  діяльність

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні 2017р. становили  56,2 млн.дол. США, імпорту – 23,2 млн.дол. США. Проти січня 2016р. обсяги експорту збільшилися  у 2,6 раза, імпорту – зменшилися на 3,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 33 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 2,42.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу)  в  економіку  області  на  31 грудня 2016р. cтановив          818,2 млн.дол. США  (на 2,2%  менше  обсягів  інвестицій  на  початок  2016р.), у  розрахунку  на  одну  особу  – 593,6 долара.

У 2016р.  в  економіку  області  іноземними  інвесторами  вкладено                   25,2 млн.дол. США  та  вилучено 11,9 млн.дол. США  прямих  іноземних  інвестцій  (акціонерного  капіталу).

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  лютому  2017р.  порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  101,0%,  з  початку  року  –  102,1%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101,4%  і  103,3%  відповідно.

Головне управління статистики в Івано-Франківській області
Опубліковано 06.04.2017 року

Поділитися статтею

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено