СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–СЕРПЕНЬ 2020 РОКУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–СЕРПЕНЬ 2020 РОКУ

Короткий  огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2020р. становила 1364,4 тис. осіб, з них 605,5 тис. проживали у міській місцевості, 758,9 тис. – у сільській. Упродовж січня–липня 2020р. кількість жителів зменшилась на 3670 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 3683 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення  на 13 осіб.

Кількість живонароджених у січні–липні 2020р. становила 6753 особи, померлих – 10436 осіб проти 7076 осіб та 10930 осіб відповідно у січні–липні 2019р.

Доходи  населення

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні 2020р. становила 179,6 тис. осіб.

У січні–серпні 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 9495 грн, що на 9,6% більше, ніж у відповідному періоді 2019р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на виробництві електричного устатковання, у сільському господарстві, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, сфері транспорту, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 45,6% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві та на виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (не перевищували 61,6% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 106,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 вересня 2020р. склала 25,1 млн.грн, або 1,4% фонду оплати праці, нарахованого у серпні 2020р. Упродовж серпня 2020р. заборгованість зменшилась на 0,1%.

Станом на 1 вересня 2020р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутня.

На економічно активні підприємства припадає 62% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 38%.

Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (55,8% від загальної суми) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (35,9%)

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2020р. склав 16,7 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 2,2% більше від обсягу січня–серпня 2019р.

Оборот роздрібної торгівлі у серпні п.р. збільшився порівняно із липнем на 9,5%, а з серпнем 2019р. – на 5,5%.

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції  у січні–серпні 2020р. порівняно  з січнем–серпнем 2019р. становив 99,4%, у т.ч. у підприємствах – 100,5%,  у  господарствах  населення – 98,8%.

Станом на 1 вересня 2020р. зернові і зернобобові культури скошено  та обмолочено на площі 101,2 тис.га (66,2% площ, посіяних під урожай 2020р.), що на 0,9% більше, ніж на відповідну дату торік. У середньому  з 1 га обмолоченої  площі  одержано  по  43,8 ц  зерна,  що  на  0,2 ц більше,  ніж  на 1 вересня 2019р.

За січень–серпень 2020р. реалізовано на забій 76,8 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,2% більше порівняно з січнем–серпнем 2019р., вироблено 275,5 тис.т молока (на 4,1% менше) та 415,6 млн.шт яєць  (на 17,1% більше).

За розрахунками, на 1 вересня 2020р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 137,8 тис. голів (на 4,1%  менше, ніж на 1 вересня 2019р.), у т.ч. корів – 79,9 тис. (на 4% менше); свиней – 322,5 тис. (на 2,7% менше), овець та кіз – 31,6 тис. (на 2,5% менше); птиці всіх видів – 5348,8 тис. голів (на 0,4%  менше).

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, у січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2019р. зріс на 7,6%, у т.ч продукції рослинництва – на 19,1%, продукції тваринництва – знизився на 7,8%.

На 1 вересня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 127,3 тис.т зерна, що  на 26,4% менше, ніж на 1 вересня 2019р.

Промисловість

Індекс промислової продукції в області у серпні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2019р. становив відповідно 99,6% та 92,6%, за підсумками січня–серпня 2020р. – 91%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–серпнем 2019р. індекс промислової продукції становив 102,4%, переробній – 95,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційо-ваного повітря – 70,8%.

Збільшення випуску продукції проти січня–серпня 2019р. одержано у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 10,6%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 2,6%, машинобудуванні – на 1,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 0,9%. Зменшення випуску продукції спостерігалося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 2%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 12,5%), у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів (на 25,9%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 26,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 27%), виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 30,5%).

Будівництво

У січні–серпні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1668,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2020р. порівняно з січнем–серпнем 2019р. становив 90,5%.

Зведення будівель у січні–серпні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилося на 14%, у тому числі житлових – на 28,4%. Водночас зведення нежитлових будівель збільшилося на 2%. Індекс будівництва інженерних споруд склав 95,9%.

Транспорт

У січні–серпні 2020р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту перевезено 10,8 млн.т вантажів, що на 15,7% більше, ніж у січні–серпні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 5,2 млн.т вантажів, що на 27,8% більше, ніж  січні–серпні 2019р., вантажообіг становив 698 млн.ткм або на 13,8% менше.

Послугами пасажирського транспорту скористалось 28,7 млн. пасажирів, що склало  52,8% обсягу пасажироперевезень у січні–серпні 2019р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 394,2  млн.пас.км або або 51,6% від обсягу січня–серпня 2019р.

Зовнішня  торгівля 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–липні 2020р. становили 400,3 млн.дол. США, імпорту – 326,8 млн.дол. США. Порівняно з січнем–липнем 2019р. обсяги експорту зменшилися на 22%, імпорту – на 25,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 73,5 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,22.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 235,7 млн.дол. США або 58,9% від загальнообласного обсягу експорту.

Споживчі  ціни

За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін у серпні 2020р. в Україні порівняно з попереднім місяцем становив 99,8%, з початку року – 101,2% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), в області – 100,2% та 102,2% відповідно.

Головне управління статистики в Івано-Франківській області

Поділитися статтею

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2024. Всі права захищено