Стан виплати заробітної плати в Івано-Франківській області на 1 липня 2017 року Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 липня 2017 року

Стан виплати заробітної плати в Івано-Франківській області на 1 липня 2017 року Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 липня 2017 року

 

 

 

 

Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

Усього   11496,2 503,2 4,4 10871,2 94,6 121,8 1,1

Сільське господарство,

лісове господарство та

рибне господарство

А
Промисловість B+C+D+E 10797,9 503,2 4,7 10294,7 95,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B
Переробна промисловість C 10622,7 503,2 4,7 10119,5 95,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 175,2 175,2 100,0

Водопостачання; каналізація, поводження з

відходами

E
Будівництво F 531,7 531,7 100,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і

мотоциклів

G

Транспорт, складське

господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H
Тимчасове розміщування й організація харчування I

 

                                                                                                                                                                                            Продовження

 

 

Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

Інформація та телекомунікації J

Фінансова та страхова

діяльність

K

Операції з нерухомим

майном

L

Професійна, наукова та

технічна діяльність

М 121,8 121,8 100,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 44,8 44,8 100,0

Державне управління й оборона; обов’язкове

соціальне страхування

O
Освіта P

Охорона здоров’я та надання

соціальної допомоги

Q
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S

1 Суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Примітка. У цьому експрес-випуску дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

Заборгованість із виплати заробітної плати по містах та районах

на 1 липня 2017 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

ІваноФранківська область 11496,2 503,2 4,4 10871,2 94,6 121,8 1,1
м.Івано-Франківськ 8934,7 503,2 5,6 8309,7 93,0 121,8 1,4
м.Болехів
м.Бурштин
м.Калуш
м.Коломия 10,9 10,9 100,0
м.Яремче
               
райони              
Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський
Долинський
Калуський
Коломийський
Косівський
Надвірнянський 175,2 175,2 100,0
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький 2375,4 2375,4 100,0
Тлумацький

1 Див. виноску до табл. на стор.2. 

Темпи зміни суми заборгованості з виплати

заробітної плати за видами економічної діяльності

на 1 липня 2017 року 

  Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-тура

боргу,

%

тис.грн у % до
суми заборгованості на

фонду

оплати

праці за

червень 2017

1 червня 2017

1 січня

2017

Усього   11496,2 92,8 208,7 0,9 100,0

Сільське господарство, лісове

господарство  та рибне

господарство

А
Промисловість B+C+D+E 10797,9 92,6 227,0 3,1 93,9

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B
Переробна промисловість C 10622,7 92,5 251,4 5,1 92,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 175,2 100,0 485,3 0,2 1,5

Водопостачання; каналізація,

поводження з відходами

E
Будівництво F 531,7 107,7 107,7 2,4 4,6

Оптова та роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних

засобів і мотоциклів

G

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська

діяльність

H

Тимчасове розміщування й

організація харчування

I
Інформація та телекомунікації J

Фінансова та страхова

діяльність

K
Операції з нерухомим майном L

Професійна, наукова та технічна

діяльність

М 121,8 100,0 47,0 0,6 1,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 44,8 1 1 0,3 0,4
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування O
Освіта P
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q

Мистецтво, спорт, розваги та

відпочинок

R
Надання інших видів послуг S

1 Заборгованість із виплати заробітної плати на відповідну дату була відсутня.

 

Темпи зміни суми заборгованості з виплати

заробітної плати по містах та районах

на 1 липня 2017 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати

Структура

боргу,

%

тис.грн

у % до

суми заборгованості на

1 червня 2017 1 січня 2017
Івано-Франківська область 11496,2 92,8 208,7 100,0
м.Івано-Франківськ 8934,7 93,0 186,1 77,7
м.Болехів
м.Бурштин
м.Калуш
м.Коломия 10,9 100,0 100,0 0,1
м.Яремче
райони        
Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський
Долинський
Калуський
Коломийський
Косівський
Надвірнянський 175,2 100,0 1 1,5
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький 2375,4 96,0 1 20,7
Тлумацький

1 Див. виноску до табл. на стор.4.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

економічно активних підприємств (установ, організацій)

за видами економічної діяльності на 1 липня 2017 року

  Код за КВЕД-2010   Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-

тура

боргу,

%

усього

у т.ч. нарахованої за

січень–травень 2017

тис.грн

у % до суми

заборгованості на

1 червня 2017 1 січня 2017 тис.грн

у % до

загальної

суми

заборгованості

Усього   503,2 35,9 194,3 503,2 100,0 100,0

Сільське господарство, лісове господарство та рибне

господарство

А
Промисловість B+C+D+E 503,2 39,4 1 503,2 100,0 100,0

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B
Переробна промисловість C 503,2 39,4 1 503,2 100,0 100,0

Постачання електроенергії,

газу, пари та кондиційованого повітря

D
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E
Будівництво F

Оптова та роздрібна торгівля;  ремонт автотранспортних

засобів і мотоциклів

G

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська

діяльність

H

Тимчасове розміщування й

організація харчування

I
Інформація та телекомунікації J

Фінансова та страхова

діяльність

K
Операції з нерухомим майном L
Професійна, наукова та технічна діяльність М

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного

обслуговування

N

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне

страхування

O
Освіта P
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S

1 Див. виноску до табл. на стор.4.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

економічно активних підприємств (установ, організацій)

по містах та районах на 1 липня 2017 року

    Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-

тура

боргу,

%

усього

у т.ч. нарахованої за

січень–травень 2017

тис.грн

у % до суми

заборгованості на

1 червня 2017 1 січня 2017 тис.грн

у % до

загальної суми

заборгованості

Івано-Франківська область 503,2 35,9 194,3 503,2 100,0 100,0
м.Івано-Франківськ 503,2 39,4 194,3 503,2 100,0 100,0
м.Болехів
м.Бурштин
м.Калуш
м.Коломия
м.Яремче
             
райони            
Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський
Долинський
Калуський
Коломийський
Косівський
Надвірнянський
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький
Тлумацький

 

 

 

Географічне охоплення

Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Методологія та визначення

Заборгованість із виплати заробітної плати – це сума своєчасно невиплаченої заробітної плати всім категоріям працівників: штатним працівникам, особам, які не перебувають в обліковому складі підприємства – сумісникам і працюючим за договорами, а також звільненим працівникам. Ця сума включає всі нарахування в грошовій і натуральній формі з фонду оплати праці (за винятком обов’язкових утримань), строк виплати яких минув до кінця місяця, у якому вони повинні бути виплачені.

Загальна сума заборгованості складається з даних трьох категорій підприємств: економічно активних; суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (підприємств-банкрутів); підприємств, які призупинили або припинили діяльність і не повідомили про погашення заборгованості (економічно неактивних).

Головне управління статистики в Івано-Франківській області
Опубліковано 31.07.2017 року

Поділитися статтею

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено